Zaproszenie do redakcji SalonSztuki.net

SalonSztuki.net współpracuje z tymi, którzy uważają, że sztuka jest ważną częścią życia człowieka. Sztuka współczesna w bogactwie form wyrazu często jest pozornie trudna w zrozumieniu i odbiorze - obwarowana wieloma stereotypami, które powodują trudności w dialogu artysta - odbiorca.
Z tego powodu, przedstawiając twórczość wybranych profesjonalnych polskich Artystów, prezentujemy zagadnienia dotyczące współczesnych sztuk plastycznych.

Zapraszamy do współpracy osoby o różnych zainteresowaniach i profesjach: artystów i projektantów, młodzież i ludzi biznesu, humanistów i kolekcjonerów, marszandów, naukowców i miłośników sztuki, którzy chcieliby współtworzyć przestrzeń wiedzy o sztuce, wzbogacając ją o indywidualne poglądy i refleksje.

Prosimy o przesyłanie informacji, pomysłów tematów i gotowych tekstów nigdzie wcześniej niepublikowanych (propozycje tekstów nie dłuższych niż 20 000 znaków ze spacjami). Autorów wypowiedzi prosimy o podanie biogramu (do 500 znaków ze spacjami) i przesyłanie wszystkich materiałów w formie plików tekstowych, najlepiej ze zdjęciami. Każde zdjęcie musi być ponumerowane, z dołączonym w oddzielnym pliku tekstowym opisem (preferujemy format plików graficznych JPG z zerową kompresją, o wymiarze i rozdzielczości zdjęć minimum: 1920x1080 pikseli, 72 dpi).

SalonSztuki.net umieszcza zdjęcia, które są własnością publiczną lub mają dołączone prawa do publikacji. Salonsztuki.net nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania oraz redagowania tekstów, a także nadawania własnych tytułów.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy współtworzyć nową jakość – przyjazną człowiekowi, a tym samym sztuce.

Serdecznie zapraszamy
Zespół SalonSztuki.net