Jak sprzedać dzieło sztuki?

SalonSztuki.net na życzenie Klienta pośredniczy w sprzedaży dzieła. Wstępna ocena pracy, którą chce sprzedać Klient odbywa się drogą mailową (info@salonsztuki.net). W ciągu siedmiu dni roboczych Galeria skontaktuje się ze sprzedającym.

Obowiązują warunki umowy komisowej, która obejmuje: należność dla właściciela, cenę sprzedaży i procent prowizji komisowej.

Po zaakceptowaniu warunków sprzedaży i podpisaniu umowy komisowej wizerunek pracy wraz z informacjami pojawi się na stronie SalonSztuki.net.

Po sprzedaży dzieła należność w formie przelewu trafia na konto Klienta nie później niż dwadzieścia jeden dni od daty sprzedaży.