Kto posiada prawa do sprzedanej pracy?

Na Klienta dokonującego zakupu Dzieła zostaje przeniesione prawo własności Dzieła. Artysta, zgodnie z prawem, zachowuje majątkowe prawa autorskie do sprzedanego Dzieła, chyba że sam zdecyduje się na ich zbycie.