Kto odpowiada za moje Dzieło?

Za Dzieło odpowiada Artysta do momentu przekazania go SalonSztuki.net. Prace wysłane przez SalonSztuki.net do Klienta są ubezpieczane do wysokości ich wartości. Odpowiedzialność wówczas ponosi przewoźnik, a następnie Klient.