Kiedy Dzieło zostało kupione?

Umowę uważa się za zawartą, jeśli SalonSztuki.net potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Evolutio Persona, właściciela portalu SalonSztuki.net, w banku MBank o numerze18 1140 2017 0000 4102 0563 2098