Jak dowiem się, że moja praca została sprzedana i co muszę wówczas zrobić?

Jeżeli dojdzie do sprzedaży Dzieła SalonSztuki.net przekaże taką informację Artyście i jednocześnie na stronie www.salonsztuki.net pojawi się oznaczenie pracy jako zarezerwowanej lub sprzedanej.