Co zawiera przesyłka z SalonSztuki.net?

Przesyłka z SalonSztuki.net zawiera zamówione dzieło oraz certyfikat potwierdzający jego autentyczność i legalność zakupu. Dokument zawiera zdjęcie pracy wraz z metryką (tj.: imię i nazwisko artysty, tytuł pracy, rok powstania, technika wykonania i rozmiar) oraz pieczątkę Galerii wraz z podpisem właściciela Galerii. Każda przesyłka jest starannie zabezpieczona i zapakowana.