Anna Bochenek '64

Obejrzyj dzieła Artysty w naszej Galerii

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała z malarstwa   w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1990 roku. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki.  Za swoją twórczość zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i regionalnych. Za całokształt pracy w 2000 roku odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2010 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną na polu plastyki uczestnicząc w eksperymentach plastycznych, prowadząc liczne warsztaty, lekcje pokazowe dla nauczycieli w kraju i zagranicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  Od 1992 roku jest związana z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Towarzystwem Kultury PAIDEIA. Przez kilkanaście lat zmagania się z materią i ideą własnej sztuki powstało kilkaset prac w kilku cyklach np.: Intuicje pejzażowe, Między górą a chmurą, Enklawy, Rytmy przyrody, rytmy pejzażu, Kolory Światła, Terytoria czasu. W obszarze Jej zainteresowań jest pejzaż obserwowany jednocześnie z wielu perspektyw, tworzący poczucie czasu  istniejące w obrazie. Swoje prace prezentowała na ponad 40 wystawach indywidualnych  i ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestniczy w konkursach, konferencjach, plenerach, warsztatach plastycznych.

Prace Anny Bochenek znajdują się w zbiorach: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Okręgowego w Toruniu,  Fundacji Polsko-Japońskiej im. Miyauchi, Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii.

Czym jest dla mnie sztuka?

Sztuka stanowi dla mnie  niezmierzony potencjał ekspresji, jak również możliwości "poruszania się" w sferze czasu, która rozciągnięta jest  między przeżywaniem piękna a rozpaczą oraz między praprzyczyną i wiecznością.